Čakrajóga

Čakrajóga vychází ze staroindického učení o tom, že každý člověk má několik energetických center, která jsou zodpovědná za funkci vnitřních orgánů, ale také za duchovní a spirituální schopnosti. Pomocí dechových technik, tělesného cvičení, zpívání manter a použití léčivých hudebních nástrojů je možné tato centra, čakry, harmonizovat a uvádět do rovnováhy.