Hatha jóga

Tradiční Hathajóga je jogínský způsob života, zahrnující jak mravní disciplíny (jáma a nijáma), tak i tělesné pozice (ásana), procedury k čistění těla (šatkríja), mudry, jogínské dýchání (pránajáma) a meditaci. Tento systém jógy je znám také pod názvem Rádža jóga neboli Královská jóga, která utužuje pevnou vůli a sebekázeň. Cílem je očistit tělo a ducha podle principů, které popisuje Pataňdžali ve svých Jóga sútrách Osmidílné stezky. Podstatou je obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman), které vede k osvícení. Hlavním důvodem k praktikování Hathajógy je zlepšení mentálního a fyzického zdraví. Cvičení pozic, dechových a očistných cvičení je prováděno velmi pomalu, krok za krokem a často. Organismus nesmí být přetěžován a po cvičení by neměl být vyčerpán. Je to ideální cvičení pro každého, kdo chce protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout si od každodenního stresu.