Jóga nidra

Technika jóga nidra stojí na pomezí relaxace a meditace. Překládá se jako jógový spánek. Jde totiž o to, dostat se někam mezi vědomí a spánek. Spát vědomým spánkem. Techniku jóga nidry lze v její jednodušší variantě zařazovat do praxe v poměrně nízkém stupni pokročilosti. Rozvíjí vědomí, zklidňuje a uvolňuje, posiluje paměť, zvyšuje kreativitu, usnadňuje získávání znalostí, kromě toho při pravidelné praxi snižuje nároky na počet hodin věnovaných spánku a přesto kompletně zrelaxuje fyzické, emoční i mentální tělo. Stavu uvolnění se dosahuje přes obrácení pozornosti dovnitř, pryč od vnějších vzruchů. Typickým znakem pro Jóga Nidru je systematické přemísťování pozornosti po těle, které má svůj původ v tantrické praxi nyasa. Jóga Nidra má 9 stupňů. Při praxi se ne vždy využívají všechny.

1) Úvod – Položíme se do šavásany. Srovnáme si tělo, aby nám bylo příjemně a uvolníme se. Jóga Nidra trvá většinou 20 – 30 minut, proto je třeba se předem připravit, aby nám po celou dobu bylo pohodlně a teplo. Lze využít deku, různé polštáře apod. Zavřeme oči, zklidníme dech a zaposloucháme se do hlasu, který nás Jóga Nidrou provází. V myšlenkách se připravíme na cvičení.

2) Relaxace – Postupně uvolňujeme celé tělo. Zaměřujeme pozornost do jednotlivých částí a za pomoci výdechu nebo mantry Óm tyto části uvolňujeme.

3) Sankalpa – Sankalpa se překládá jako přání, tužba nebo záměr. Jedná se v zásadě o předsevzetí, pozitivní myšlenku, kterou si ve stavu uvolnění v mysli opakujeme a tím ji vkládáme do vědomí. Stane se naší součástí a posléze i realitou. Každý by si měl svojí sankalpu stanovit sám. Měla by být pozitivní a vztahovat se k naší osobě. Sankalpu bychom měli mít připravenou předem, nevymýšlet ji až během praxe Jóga Nidry. Většinou se jedná o krátkou větu, která oznamuje skutečnost, které chceme dosáhnout. Například „jsem vyrovnaný a klidný,“ „každé ráno cvičím pozdrav slunci,“ „soucítím se všemi bytostmi“ apod. Sankalpu si v duchu s plnou soustředěností a procítěním třikrát zopakujeme. Musíte tomu, co říkáte věřit. Jenom tak se sankalpa může naplnit.

4)Rotace vědomí – Znovu si postupně uvědomujeme jednotlivé části těla a tím odtáhneme pozornost od okolí a soustředíme mysl na naše tělo. Tentokrát už tělo neuvolňujeme. Proces je o něco rychlejší a lze ho 2 – 3x zopakovat.

5) Vědomí dechu – V tomto stupni zaměříme svoji pozornost na dech. Způsobů je celá řada. Většinou se pozoruje dech se zaměřením na různé čakry.

6) Uvědomění si protikladů – Uvědomíme si pocity v těle. Vnímáme teplo a chlad, tíži a lehkost, ticho a hluk. Tyto pocity se snažíme plnohodnotně prožít, tzn. že pokud prociťujeme např. hluk, představíme si, že stojíme např. u rušné křižovatky ve velkoměstě, pokud ticho, přeneseme se v myšlenkách do hlubokého lesa.

7) Řízená vizualizace – Mnohdy se považuje za stěžejní část Jóga nidry, protože často vyplňuje nejvíce času v celé praxi. V kratší verzi se lze zaměřit pouze na sled několika málo obrazů jako je pláž, východ slunce, let ptáků apod. Jindy si můžeme procházet celý příběh. Například jak vystupujeme na horu, a pak se vracíme do údolí, jak se procházíme v lukách, po zahradě, v lese. Možností je opět celá řada.

8) Ponoření do vnitřního prostoru – Svoji pozornost přeneseme do prostoru za čelem (čidakáša). Pouze pozorujeme obrazy, které se objevují.

9) Závěr – Na závěr si znovu třikrát zopakujeme svoji sankalpu. Poté si uvědomíme vlastní tělo, prostor, ve kterém se nacházíme. Prohloubíme dech, postupně rozhýbáme tělo. Zahřejeme si dlaně třením o sebe, pak si je přiložíme na oči, pomalu oči otevřeme a dlaně sundáme.

Jóga nidra skončila. (inspirace článkem na www.joga-online.cz)